Как ISO разработва стандарти?

ISO стандарта е разработен от екип експерти в рамките на техническия комитет. Веднъж установена нуждата от стандарт, тези експерти се срещат, за да ги обсъждат и договарят. Веднага след разработването на проекта, той се споделя с всички членове на ISO, които са помолени да коментират и гласуват за него. При постигането на консенсус проектът се превръща в ISO стандарт, в противен случай се връща на техническата комисия за бъдеща редакция.

Как ISO разработва стандарти?

Основни принципи при разработване на стандарти

1. ISO стандартизацията отговаря на нуждите на пазара

ISO не решава кога да се разработва нов стандарт. Вместо това отговаря на исканията от страна на индустрията или други заинтересовани страни, като например потребителски групи. Обикновено промишления сектор или група са тези, които известяват нуждата от нов стандарт.

2. ISO стандартите са базирани на експертно мнение от световен мащаб

ISO стандартите са разработени от групи експерти от световен мащаб, а те от своя страна са част от по – големи групи наричани още технически комитет. Тези експерти договарят всички аспекти от този стандарт, включително обхвата, основните определения и съдържание. Подробности може да се открият списъка на техническите комитети.

3. ISO е разработен чрез многостранен процес

Техническите комитети са съставени от експерти в съответната индустрия, но също така и от асоциации на потребителите, академичните среди, неправителствени и държавни организации.

4. ISO стандартите са базирани на консенсус

Разработването на ISO стандарти са базирани на консенсус, като се вземат предвид и коментарите от заинтересованите страни.

Напишете коментар

Имейл адреса ви няма да бъде публично видим. Задължителните полета са маркирани със *

*